•  

    INFOJAK?SPRZĘTSPOTYTRIKIAPP
  •  

    INFOJAK?SPRZĘTSPOTYTRIKIAPP

1

2

3

WŁĄCZ APLIKACJĘ

WYBIERZ SPOT

INFO O WIETRZE

# KITEOLOGY

 Izabela Litwin  AUTORKA

prof. dr hab. Marian Nowiński  PROMOTOT GŁÓWNY

mgr Mateusz Szewczyk  PROMOTOR POMOCNICZY

dr Agnieszka Ziemiszewska  PROMOTOR POMOCNICZY

mgr inż. Krzysztof Wołk PROMOTOR TECHNICZNY

dr Monika Murawska PROMOTOR TEORETYCZNY

PJATK  2015