PRACOWNIA/PROGRAM

Jednym z ważniejszych celów nauki w zakresie projektowania dla potrzeb nowych mediów jest zrozumienie przez studenta pojęcia „narracji".

 

Wszystkie zadania programowe „statyczne"

i „dynamiczne" wykonywane są z użyciem różnych technik komputerowych.

 

Tematy poszczególnych ćwiczeń dają możliwość kształtowania twórczej myśli i podnoszenia wartości rzemiosła projektowego, uwzględniając przy tym indywidualne zainteresowania studenta.

 

Naukę zaczynamy od budowania prostych, płaskich form graficznych, poprzez przetwarzanie fotografii, aż do złożonych kompozycji plastycznych wykorzystujących najnowsze technologie multimedialne. Efektem tych działań jest umiejętność kreowania przestrzeni, obiektów, postaci, ich dynamiki, plastyki i autorskiej formy

w grach komputerowych i grafice użytkowej.

 

© Pracownia projektowania graficznego / Pracownia projektowania informacji wizualnej

Wydział Sztuki Nowych Mediów, Warszawa

Wyższa Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych